Forskningsinstitut hyllas för deras fokus på djuromsorg

Vid Humane Slaughter Associations (HSA) konferens i juli 2015 mottog Danish Meat Research Institute (DMRI) priset Humane Slaughter Award för betydande framsteg som har lett till förbättringar för en skonsam slakt av boskap.

"Vi är mycket stolta över att få det här HSA-priset. Vårt arbete karakteriseras av en kombination av insikter i djurens beteende, tekniskt kunnande och ett nära samarbete med slakterierna. DMRI vägleder köttindustrin i hur de ska förbättra djuromsorgen genom att implementera nya system och tillvägagångssätt. Framgången är därför inte begränsad till djurvänliga system utan innefattar även implementering av resultat och lösningar i köttindustrin. En god djuromsorg är dessutom en god affär. Den utrustning som DMRI har utvecklat i kombination med våra insikter i djurens beteende har inte bara förbättrat djuromsorgen, utan har även betydligt förbättrat köttkvaliteten, produktiviteten och arbetsförhållandena", säger direktören på DMRI, Susanne Støier.

Nya system för att förbättra djuromsorgen

Hantering av grisar i grupp
På 1990-talet utvecklade och implementerade DMRI en djurhanteringsprincip baserad på små grupper om ca 15 grisar som hölls tillsammans hela vägen från lastning på transportbilen till bedövningen. Grisar är sociala djur som vill vara tillsammans i grupp. Med hjälp av den här principen har stressnivåerna hos grisarna sjunkit betydligt jämfört med traditionella system med stora grupper.

Transportutrustning och spårbarhet
Optimerad transportutrustning med ventilation, golv med halkskydd etc. har möjliggjort en mer skonsam djurtransport. För att genomföra den gruppbaserade principen har DMRI utvecklat och implementerat ett system med vilket den påkrävda spårbarheten kan upprätthållas även om grisarna kommer omärkta från leverantören. Det gör att grisarna inte behöver märkas genom tatuering, vilket är positivt eftersom det innebär ett visst mått av stress för grisarna. Spårbarheten upprätthålls genom att grisarna hålls i samma grupp från hämtningen på gården till dess att de har identifierats med hjälp av RFID-taggar på slaktlinjen.

Bedövningssystem med CO2
DMRI har tagit patent på det gruppbaserade bedövningssystemet med CO2 och idag finns det installerat på många platser världen över. För att minska användningen av tvång har dessutom motivationer baserat på grisens naturliga beteende implementerats i slakteristallarna, dvs. att man använder ljus framför djuren och en liten höjdvinkel i golvet för att sporra djurgruppen att gå framåt. Förbättringarna är enastående och märks tydligt på ljudnivåerna i stallområdena. Idag är ljudet negligerbart jämfört med de gamla systemen där det krävdes hörselskydd.

 

Om Humane Slaughter Association: 
Som oberoende välgörenhetsorganisation är HSA unikt i sitt arbete med att ta fram världens högsta standarder för djuromsorg på marknader, under transport och vid slakterierna genom vetenskaplig och teknisk utveckling, utbildning och fortbildning.

För ytterligare information om HSA:s arbete, besök www.hsa.org.uk