Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Nötkött är inte bara nötkött om man ser på det i ett hållbarhetsperspektiv. Kött från mjölkkor är mer miljövänligt än kött från gräsätande köttkreatur, som å andra sidan är mycket bättre på att främja mångfalden av växter i naturen. (Grafik: Trine Lomholdt Bruun).

Här har du din klimatbiff

Nötkött har länge varit känt som skadligt för miljön, men ny forskning visar att köttets belastning på miljön är mer nyanserat än så.

2. september 2015

En stor biff med bearnaise och spröda pommes frites. Av restaurangernas menyer att döma är det något som många uppskattar. Men en del sitter kanske med lite dåligt samvete för att de i många år har hört att nötkött är ett av de livsmedel som är mest belastande för miljön.

Ny forskning från Institutet för agroekologi på Århus Universitet visar dock att det inte är riktigt så svartvitt. Det skriver Landbrug & Fødevarers nättidning Foodculture.dk.

Mjölkkor är mindre belastande för miljön
Analysen visar att den totala belastningen för klimat och miljö är ca en tredjedel lägre vid produktion av kalvar från mjölkraser jämfört med produktion av köttraser.

"Det beror speciellt på foderåtgången som vid köttproduktion är större per kg kött än vid mjölkproduktion", säger Lisbeth Mogensen till Foodculture.dk och förklarar att fodret i köttproduktionen uteslutande går åt för att göra kalvarna fetare.

I mjölkproduktionen finns däremot den extra dimensionen att fodret först och främst används för att främja mjölkproduktionen och därefter för köttet, vilket är en biprodukt som också kan utnyttjas varpå foderåtgången optimeras.

Samtidigt visar undersökningen också att köttproduktion i motsats till mjölkproduktion kan främja biodiversiteten i naturen - dvs. mångfalden av exempelvis växter.

Biodiversiteten blir större på fleråriga gräsmarker som betas av idisslande kreatur än på marker med ettåriga grödor som korn, vilket används som foder i mjölkproduktionen.

Köttbranschen: Vi vill gärna förbättra produktionen
Undersökningen sätter hela kedjan från kalv till kyldisk i ett hållbarhetsperspektiv. Det förklarar sektordirektören Allan Munch Mortensen från Kødbranchens Fællesråd, som representerar kreatursslakterierna i den danska nötköttsbranschen och tillhör Landbrug & Fødevarer.

"Det finns många positiva saker med nötköttsproduktion, bl.a. naturvård, biodiversitet och intäkter för landsbygden i Danmark, och det är orsaken till att vi har valt att göra en livscykelanalys av danskt nötkött", säger Allan Munch Mortensen till Foodculture.dk och fortsätter:

”Nötkött från danska kreatur är bland det mest miljövänliga i Europa, men vi kan inte avvisa att det generellt innebär höga CO2-utsläpp i samband med konsumtionen av nötkött, så även om vi ligger rätt bra till vill vi göra det ännu bättre.”

Organisationen Kødbranchens Fællesråd menar att den danska nötköttsproduktionen är miljövänlig sett i ett internationellt perspektiv – speciellt eftersom en stor del av korna uppfyller två syften, nämligen att producera både kött och mjölk.

Läckra biffar belastar miljön
Kunskapschefen Torben Chrintz från Danmarks gröna tankesmedja Concito håller med om att köttet från mjölkproduktionen bör utnyttjas optimalt så det inte går till spillo, men det är inte riktigt så enkelt.

”Det kommer alltid vara efterfrågan på mjölk som styr och man kan inte bara säga till konsumenterna att de ska dricka mer mjölk så att vi kan producera mer kött”, säger Torben Chrintz.

Dessutom har köttet från mjölkkor, som ofta används till köttfärs, enligt Torben Chrintz inte nödvändigtvis samma sensoriska kvaliteter som kött från köttdjur.

”Danskt nötkött klarar sig bättre i miljöundersökningar än nötkött från Sydamerika. Å andra sidan är det sydamerikanska köttet känt för att ha en hög ätkvalitet. Det är ett dilemma och oturligt för miljön att ju mer CO2 som används i produktionen, desto bättre blir ätkvaliteten", säger Torben Chrintz från tankesmedjan Concito.

Concito rekommenderar att konsumenterna inte överdriver konsumtionen av nötkött. De bör istället konsumera mer miljövänligt kött som fisk och fågel som bara släpper ut en tiondel av den CO2 som nötköttet släpper ut.

”Jag tycker det är betydligt viktigare att erkänna att nötköttsproduktion innebär stora CO2-utsläpp, oavsett hur man ser på det. Det är skillnad mellan kreatursraserna, men inte så mycket att man kan komma fram till att nötkött är bra för miljön,” säger Torben Chrintz.

Potential för att använda hela kon
Forskare från Århus Universitet påpekar att en del av de ätliga delarna på kreaturet går förlorade i produktionen, vilket gör att det finns en miljöpotential i att utnyttja djuren bättre.

”När ett kreatur slaktas är det bara ungefär hälften av dess levande vikt som blir ätbara produkter. Om man kan öka andelen levande vikt som utnyttjas får det stor betydelse för köttproduktionens klimat- och miljöbelastning mätt per kg ätbar produkt”, säger lektor Lisbeth Mogensen från Århus Universitet.

Det går att öka andelen ätbara produkter om nya bearbetningsmetoder införs och nya marknader kan öppnas upp.

Det kräver att man kan öppna konsumenternas ögon för nya styckdetaljer och tillagningsformer, precis som man ser i exporten av biprodukter från grisproduktionen.