Foto: Colourbox

Hur mycket och hur många?

Den senaste statistiken "Statistics 2014 Pigmeat" har just publicerats. Läs om allt från den danska exporten av korv och bacon till bestånd, slakt och ekonomi m.m.

Statistikhäftet ”Statistik 2014 Griskött” innehåller information om hela grisproduktionen – från leverantörsstruktur till export. Du kan t.ex. läsa om att Danmark under 2014 exporterade totalt 45 368 ton griskött till Sverige.

Visste du t.ex. att det under 2014

  • slaktades 18,8 miljoner grisar i Danmark.
  • exporterades 33 093 ton korv och 80 107 ton bacon.
  • fanns 3 626 lantbruk med grisar i Danmark.
  • var en självförsörjningsgrad på 109,4 % i EU-28.
  • fanns 8 slakterier med över 10 000 grisar per år i Danmark.
  • fanns 6 609 personer som arbetade på slakteri i Danmark.
  • exporterades danskt griskött till 143 länder.
  • åts 36,4 kg griskött per person i Sverige.

Hämta statistikhäftet på engelska här

Hitta fler intressanta publikationer här