Hur viktigt är det med djuromsorg för konsumenterna?

Den danska experten på djuromsorg och djuretik, professor Peter Sandøe från Köpenhamns Universitet, ger sin syn på betydelsen av djuromsorg för konsumenterna – idag och i framtiden.

Peter Sandøe är professor på Köpenhamns Universitet och sektionsledare för ”Sektionen för konsumtion, bioetik och reglering” samt "Sektionen för djuromsorg och sjukdomsbekämpning”. Han är därför expert på djuretik med tonvikt på etiska frågor vad gäller djur och livsmedelsproduktion.

Här är hans svar på de fyra frågor som Branschinfo Kött ställde till honom om konsumenternas vilja att betala ett högre pris för djuromsorg och branschens möjlighet att tillmötesgå detta.

Kommer djuromsorgens betydelse att öka eller minska i framtiden? Och varför?


Intresset för ämnet djuromsorg verkar växa konstant, särskilt i Västeuropa, Nordamerika och Australien, men även i en rad andra länder. Detta beror på en rad olika faktorer, bl.a. en generell välfärdsökning och att djuromsorgen är ett ämne som gör sig bra både i TV och på sociala medier. Ofta drivs intresset fram av spektakulära saker, varav en del handlar om misshandel av djur.

Är konsumenterna villiga att betala vad det kostar för en bättre djuromsorg – hur viktig är djuromsorgen för dem när de handlar?


Undersökningar i de rika länderna i västvärlden visar att konsumenterna kan delas in i olika grupper, så kallade segment, när det gäller djuromsorg. Vissa konsumenter bryr sig inte alls om djuromsorg medan andra är mer engagerade. Bland de mycket engagerade låter en del helt bli att äta kött och andra animaliska produkter, medan andra köper dyra specialprodukter. Merparten av konsumenterna hamnar dock i en stor mittgrupp som intresserar sig för djuromsorg, men som ofta inte lever som de lär.

Vilka aspekter av djuromsorgen är särskilt viktiga för konsumenterna? 

Om man ska sälja specialprodukter med särskilt fokus på djuromsorg är det viktigt att komma med en positiv historia. Det finns ingen som vill köpa en produkt som säljs utifrån ett budskap om färre sår, bölder och liknande. Som utgångspunkt är det historien om glada djur i fria miljöer som säljer. I förhållande till produktionen handlar de centrala positiva budskapen om mer plats, mer halm och mer rörelsefrihet (lösa suggor).

Var ska man börja – i vilken grupp (smågrisar, suggor, slaktgrisar) är förhållandet mellan kostnad-nytta för djuromsorgsåtgärder bäst?
Det är svårt att göra exakta bedömningar av kostnaderna i förhållande till djuromsorg, men enligt min personliga bedömning finns det två förändringar som kan göras med en relativt liten investering för att uppnå en stor omsorgsmässig effekt. Det är för det första att ha lösa suggor i grisningsstallarna, vilket skulle gagna både suggor och spädgrisar, och för det andra att säkra ett ordentligt bök- och sysselsättningsmaterial åt slaktgrisarna.