Kan man producera grisar helt utan antibiotika?

Två smågrisproducenter och fem slaktgrisproducenter från Danmark försöker nu föda upp grisar helt utan antibiotika. Antalet grisar som når slakteriet utan att ha behandlats med antibiotika blir allt större, men det innebär också en del utmaningar för producenterna.

Försöket med produktion av slaktgrisar utan att använda antibiotika sker på Bornholm i Danmark. Karsten Westh är en av de fem slaktgrisproducenterna. Han producerar omkring 22 000 slaktgrisar om året på sin gård i Østermarie. Bland de 22 000 grisarna i hans anläggning tas varje vecka grisar åt sidan, som har valts ut för att spela en särskild roll i hans produktion. Var och en av de utvalda grisarna får ett grönt öronmärke. Det signalerar att djuret är utvalt för att vara antibiotikafritt från födsel till slakt.

- Hela processen har varit en oerhört spännande utmaning och det har varit både positivt och negativt, och ibland har vi fått klippa öronmärket för att grisarna skulle få behandling, men vi ångrar absolut inte att vi gick in i det. Som grisproducenter ska vi enligt min mening våga ta debatten om problematiken med antibiotika och försöka se vad vi kan göra, säger Karsten Westh.

Fler arbetstimmar
Grisarna med de gröna öronmärkena står i egna stior och målet är att de ska nå hela vägen till slakteriet med öronmärket i behåll. Men de tar inte alltid den enklaste vägen genom stallet. För att slippa antibiotika används en rad vacciner i anläggningen, och också det kan innebära utmaningar.

Medarbetarna i Karsten Wesths anläggning måste övervaka grisarna konstant för att det ska fungera, och därför ser Karsten Westh till att uppmuntra personalen för deras engagerade arbete. Det kräver fler arbetstimmar och flexibla medarbetare som konstant uppmärksammar hygienen i beståndet. Det innebär att redskap tvättas mer noggrant, stövlar byts oftare, och de tvättar och torkar ur oftare än någonsin tidigare.

- Man ska inte göra sig några illusioner om att det är gratis att producera på det här sättet. Vi lägger betydligt fler timmar i stallet och självklart kostar det. En sak vi märkt är att det är stor skillnad på tillväxten bland grisarna inom en enskild kull. Det ger en betydligt mer oregelbunden produktion och det tyder på att vi får färre grisar genom stallet, säger Karsten Westh.

 
Grisproducent Karsten Westh, som är en
del av forsöket med produktion av
slaktgrisar utan användning av antibiotika

En inlärningsprocess
Just nu tar sig ca 20 % av Karsten Wesths totala produktion genom livet i stallet helt utan antibiotikabehandling. Det är särskilt i klimatstallet som grisarna drabbas av sjukdomar och beslutet om att behandla är alltid trist för Karsten Westh. Ansvaret för grisarnas hälsa väger dock alltid tyngst och sjukdomar ska behandlas, men han är trots allt hoppfull.

- Vi är långt ifrån målet, vi är i en process. Det finns ingen uppslagsbok, det är vi som skriver den och det är svårt att förutse hur det kommer att gå. Men vi ser inte problemen, vi ser utmaningar och det är också roligt att arbeta med det till vardags, säger Karsten Westh.

En av de saker som projektet fokuserar på är hur mycket högre omkostnaderna blir. Utmaningen ligger ofta i att åtgärder som gagnar de antibiotikafria grisarna ska föras ut i hela beståndet, och därför blir omkostnaderna mycket höga.  Med tiden hoppas man att kunskapen på området ska leda till att fler grisar kan gå igenom produktionen utan antibiotika och då kommer omkostnaderna att sjunka.

Ångrar sig inte
På Bornholm kämpar Karsten Westh vidare med att få iväg så många grisar som möjligt med det gröna öronmärket i behåll. Även om det har uppstått problem och han ofta har fått pröva sig fram är han glad att han fick chansen att vara med.

- Jag har aldrig ångrat att vi blev en del av försöket. Jag har haft stort stöd från personalen och vi har fått goda erfarenheter längs vägen. Nu har vi fått något att jämföra med som vi inte har haft förut, så det är mycket vi kan ta med oss inför framtiden, säger han.

Självklart följer hela den danska grisbranschen testproduktionen med stor nyfikenhet.