Månadens siffra

Nya siffror visar att det danska grisbeståndets användning av antibiotika har sjunkit med 11 % mellan januari och maj 2015 jämfört med förra året.

Fødevarestyrelsens uträkning för januari - maj visar att den totala användningen av antibiotika hos de danska grisproducenterna har sjunkit med 11 procent jämfört med samma period 2014. Sänkningen ska ses i en kontext där antalet slaktade djur har stigit med totalt 20 000. Samtidigt har exporten av smågrisar stigit en aning.

"Jag kan faktiskt inte säga något negativt om de här siffrorna" säger Frank Møller Aarestrup, professor inom antibiotikaresistens vid Danmarks Tekniska Universitet.

Han är mycket glad för att det skett en reell sänkning av antibiotikaanvändningen.

"Det är en markant sänkning och otroligt positivt och man kan bara hoppas att det är en ihållande effekt. Jag tycker själv att antibiotikaanvändningen kan sänkas betydligt mer" säger han.