Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Markant framgång för djuromsorgen i grisstallarna

Enligt en ny rapport har de danska bönderna blivit betydligt bättre på att säkra ordnade förhållanden för sina djur.

10. september 2015

Djuromsorgen i danska grisstallar har fått ett lyft. Det visar siffror från den senaste djuromsorgsrapporten med kontrollresultat från 2014, från Videncenter for Dyrevelfærd under Miljø- og Fødevareministeriet. Medan det tidigare var mellan 40 och 50 procent av grisbestånden som fick en sanktion eller fler, sjönk nivån till 25 procent under 2014.  Den här utvecklingen gläder miljö- och livsmedelsminister Eva Kjer Hansen.

-Framgången vittnar om att de allra flesta bönder kämpar för att säkra att djuren har det bra. Det ska de ha en eloge för. Samtidigt är det viktigt att observera att de överträdelser som sker normalt inte är särskilt allvarliga, understryker Eva Kjer Hansen i ett pressmeddelande.

Det finns dock fortfarande områden som kan förbättras. Dels ska grisproducenterna bli bättre på att ge sina djur exempelvis halm eller annat bök- och sysselsättningsmaterial. Dels har vi sett exempel på att att man inte har tagit tillräckligt väl hand om skadade och sjuka djur.  

-Generellt har jag tillit till att bönderna gör vad de kan för att djuren ska ha goda förhållanden. Vi vidtar åtgärder där problemen är som störst och därför är Djuromsorgsrapporten ett bra redskap när vi ska anpassa kommande väglednings- och kontrollinsatser. Vi ska inte slösa tid och kraft på att kontrollera förhållandena där vi vet att det redan är bra, säger Eva Kjer Hansen i pressmeddelandet.

Hämta rapporten från Fødevarestyrelsens webbplats