Nya framtidssäkra stall

Så ser framtidens stall ut... Två danska grisproducenter har just byggt nya visionära stall som ger plats till lösa suggor och en mer miljövänlig produktion.

Grisproduktionen i Danmark har under de senaste åren legat mycket stabilt på knappt 30 miljoner grisar om året. Under samma period har antalet grisproducenter sjunkit. 2004 var det nästan 10 000 grisproducenter i Danmark, i dag är det ca 3 600. Det innebär att den enskilda grisproducenten har blivit något större. En del utökar befintliga anläggningar, andra köper upp fler gårdar och en del bygger helt nya stall intill sina befintliga gårdar eller som ett "barmarksprojekt", där man bygger en helt ny gård på en tom mark.

Miljövänligt slaktgrisstall

 

Kim Kjær Knudsens stall, som ger
plats till en mer miljövänlig produktion. 

 

Grisproducenten Kim Kjær Knudsen i Ringsted på Själland är en av de grisproducenter som har framtidssäkrat sin anläggning. Som den första grisproducenten i världen har han uppfört ett nytt stallkoncept med markanta sänkningar av ammoniak, lukt och energiförbrukning.

En kombination av mekanisk och naturlig ventilation sänker energiförbrukningen markant, och samtidigt leds luften genom en luftreningsanläggning som renar luften och tar bort ca 90 procent av de samlade ammoniakångorna och lukt från stallet. Det är något som har stor betydelse för energiförbrukningen, ekonomin, inomhusklimatet, medarbetarna, djuromsorgen och inte minst miljön.

Kim har 2 150 suggor och med det nya slaktgrisstallet kan han nu leverera 72 000 slaktgrisar till det närliggande slakteriet i Ringsted.

Lösa suggor och knorr på svansen

På en annan plats i Danmark, i närheten av Hilleröd på Själland, har Michael Nielsen sin grisproduktion. Han har också just framtidssäkrat sin anläggning. Han har byggt ett nytt grisningsstall (stallet där suggorna föder sina kultingar, red.) för lösa suggor. EU-lagstiftningen tillåter att man skyddar spädgrisarna, under de fyra veckor som de är i grisningsstallet, med hjälp av en bygel runt suggan, så de hinner springa bort innan suggan lägger sig.

Men Michael menar att vi i framtiden kommer få en större efterfrågan på och eventuellt en lagstiftning om lösa suggor hela vägen genom produktionen. Den 24 juni 2015 slog han därför upp portarna till ett helt nytt grisningsstall med plats för 228 lösgående suggor. Resten av produktionen är anpassad efter konceptet Antonius, som kräver just lösa suggor i hela produktionen, vilket ger mer plats till grisarna och hela svansar.

Förra året tog Danmark nästa steg mot lösa suggor genom hela produktionssystemet. En ny lag kräver nämligen att alla suggor ska gå lösa i det stallområde de insemineras i, vilket gäller nya stall från och med 2015 och alla stall från och med 2035.

 

Michael Nielsen har byggt ett nytt grisningsstall
(stallet där suggorna föder sina kultingar, red.)
för lösa suggor.