Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Topp 5: Positionering av nya köttprodukter

Varje dag lanseras nya köttprodukter världen över och tendensen för hur dessa positioneras är tydlig. Här är en lista över de fem mest populära sätten att marknadsföra nya köttprodukter på i Europa.

2. september 2015

Nya sammanställningar om produktlanseringar från Innova Market Insights visar vilka positioneringar som är mest populära när nya köttprodukter ska lanseras och marknadsföras i Europa. Nedan ser du en sammanställning över de fem populäraste positioneringarna av nya produkter i köttkategorin.

   Topp 5

    1) Etiskt
    2) Allergi
    3) Glutenfritt
    4) Traditionellt
    5) Inga tillsatsämnen/konserveringsmedel                                                                                
 

Sammanställningen visar att över en tredjedel av de nya köttprodukterna i Europa marknadsförs med tonvikt på etiska aspekter (Etisk – paketering). Vid den här typen av positionering lägger företaget vikt på etiska kännetecken hos produkten, t.ex. genom fokus på frilandsproduktion eller allmän hållbarhet.

Nya köttprodukter med en etisk positionering är till exempel märkta med ”från frigående nötkreatur”, ”fritt från antibiotika”, ”utan tillväxthormoner”, ”från ett hållbart lantbruk”, ”miljövänligt” m.m.

På andra plats över populära positioneringar kommer fokus på allergi, vilket fler än var femte ny köttprodukt präglas av. Även glutenfritt är en populär positionering eftersom hela 19 procent av de nya köttprodukterna har positionerats utifrån det. Slutligen har en del av de nya köttprodukterna fokus på en traditionell vinkel (12 procent) och/eller på att vara ”utan tillsatsämnen/konserveringsmedel” (9 procent).

Bland andra trender inom positionering av köttprodukter märks även att certifieringar inom spårbarhet och kvalitet blir allt vanligare.

*Totalt antal köttproduktlanseringar under 1:a halvåret 2013 – 2:a halvåret 2014 = 5,036
Vissa produkter har kategoriserats inom flera positioneringar, varpå procentsatserna inte nödvändigtvis blir 100 %.
Källa: Innova Market Insights (Innova Database product launces tracked)