Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

April

Samtliga produktionsfaser, från avel och djurhållning till slakt, styckning m.m. övervakas löpande genom systematisk kvalitetssäkring, vilket samtidigt säkrar att all lagstiftning och alla branschkrav följs.
Flera års målriktad insats mot salmonellabakterierna har gjort att Danmark just nu har det lägsta antalet salmonellasjuka konsumenter på över 30 år.
SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug & Fødevarer, har kommit långt med sänkningen av salmonella och sätter nu extra fart på processen mot en salmonellafri nötkreatursproduktion till slutet av 2016.