5 fakta om kvalitetssäkring i grisköttsproduktionen

Samtliga produktionsfaser, från avel och djurhållning till slakt, styckning m.m. övervakas löpande genom systematisk kvalitetssäkring, vilket samtidigt säkrar att all lagstiftning och alla branschkrav följs.Hämta som pdf här

Läs mer om kvalitetssäkring på slakteriet här