Foto: SEGES

Foto: SEGES

Intensiv slutspurt mot en salmonellafri nötkreaturs-produktion

SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug & Fødevarer, har kommit långt med sänkningen av salmonella och sätter nu extra fart på processen mot en salmonellafri nötkreatursproduktion till slutet av 2016.

SEGES Kvæg har gått in i slutfasen av nötkreatursproduktionens insats mot Salmonella Dublin. Innan slutet av 2016 ska förekomsten av nivå 2-bestånd vara nära noll. Statusen just nu är att knappt 7 % av de mjölklevererande bestånden är i nivå 2, dvs. bestånd som förmodas vara smittade, medan siffran för icke mjölklevererande bestånd är 2 %.

 Fakta

 Det danska övervakningsprogrammet delar in alla kreatursbestånd i en Salmonella Dublin-nivå (1 -  3) beroende på sannolikheten för att bakterien finns närvarande.

 Nivå 1: Sannolikt Salmonella Dublin-fri efter undersökning av antingen tankmjölk eller blod.

 Nivå 2: Förmodas vara smittad.

  • Bestånd med tecken på smitta vid fynd av antikroppar i insamlade prover.
  • Bestånd som har tillförts djur från eller på annat sätt har varit i kontakt med en annan anläggning i nivå 2 eller 3. 
  • Konsekvenserna är bl.a.

         - Djur får endast säljas levande till slaktkalvbestånd 

         - En handlingsplan ska utarbetas

         - Effekten av planen kontrolleras genom blodprov av kalvar

 Nivå 3: Konstaterad smittad.

  • Det har konstaterats att beståndet är smittat med Salmonella Dublin.
  • Beståndet åläggs offentlig kontroll av myndigheterna.
  • Konsekvenserna är bl.a.

        - Djur får endast säljas till slakt.

        - Djur från beståndet ska särslaktas och varje slaktkropp ska testas.

 

SEGES Kvæg vidtar nu en rad åtgärder som ska snabba på utvecklingen. För att stödja och följa genomförandet har SEGES Kvæg anlitat en veterinär som enbart ska arbeta med salmonella­utrotningen. Bland de nya åtgärderna kan nämnas:

  • Nya ögon på bestånd i nivå 2 De 7 % mjölklevererande djuren i nivå 2, som består av 237 bestånd, besöks och kontrolleras av experter från SEGES Kvæg. 
  • Inbjudan till erfagrupper och stallvandring Erfagrupper och stallskolor som sätter salmonellabekämpning på dagordningen erbjuds besök av branschfolk från SEGES Kvæg. De bjuds också in till stallvandringar hos nivå 2-bestånd. På stallvandringarna går man igenom lösningar med fokus på salmonellasanering.
  • Nysmittade bestånd kontaktas Nysmittade bestånd, som inte tidigare – eller för länge sedan – har haft salmonella i stallet kontaktas på telefon av SEGES Kvæg för att hjälpa till med att hitta orsaken till smittan och ge stöd. Den praktiserande veterinären kontaktas. 
  • Rådgivningsmöten SEGES Kvæg håller lokala möten mellan rådgivare och praktiserande veterinärer för att dessa tillsammans ska motivera lantbrukaren och optimera insatsen.

Se karta över högprevalenta och lågprevalenta områden i Danmark här