SKOP-undersökning: Helst svenskt men danskt fläskkött intresserar fler

Matens ursprungsland har ökat i betydelse i Sverige under det senaste året. När det gäller fläskkött ska det helst vara svenskt. Däremot har konsumenternas intresse för att betala mer för svensk fläskfilé minskat något.

Allt fler vill också välja danskt fläskkött när det gäller det importerade alternativet. Det visar en undersökning av företaget SKOP om matvanor i Sverige. SKOP genomförde undersökningen under juni och juli månad. Omkring 1.000 personer mellan 18 och 84 år som är bosatta i Sverige intervjuades.  En slutsats är att matens ursprungsland har ökat i betydelse under det senaste året. År 2015 var det 67 procent som ansåg det vara mycket viktigt. I år var det 71 procent.  


Intresset ökar

Om konsumenterna ska köpa importerat griskött vill 36 procent helst välja fläskkött från Danmark, enligt undersökningen. Det är en ökning med sju procentenheter sedan förra året. Det är också en högre andel som bor utanför storstäder som väljer danskt fläskkött, jämfört med de som bor i storstäder. Intervjupersonerna har också svarat på frågan vad som skulle kunna få dem att välja danskt fläskkött. Många har då svarat bättre djurhållning och att grisarna har det bra.

- Det är naturligt att konsumenterna i Sverige helst väljer svenskt kött. I Danmark väljer danskarna helst danskt. Men eftersom Sverige även behöver importera kött vill vi vara det naturliga valet. I Danmark pågår ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra djuromsorgen. Därför är det intressant att allt fler föredrar danskt fläskkött när de ska välja importerat, säger Christer Lundin, talesperson på Landbrug & Fødevarer i Sverige.

Det danska åtgärdsprogrammet för att förbättra djuromsorgen för grisar startade år 2014. Åtgärderna handlar om att stoppa kastration utan bedövning, sänka antalet svanskuperade grisar samt sätta fokus på grisarnas maghälsa och lösa suggor under den period då de diar griskultingarna. 

Läs även: Grafik: 5 fakta om djuromsorgen


Begränsad betalingsvilja

SKOP-undersökningen visar även på ett glapp mellan vikten man lägger vid  ursprungsland och verklig betalningsvilja. 71 procent av Sveriges konsumenter anser att grisköttet ska vara svenskt, jämfört med 69 procent år 2015. Liksom förra året är det viktigare att fläskköttet är svenskt än hur grisen är uppfödd.  

Däremot har det blivit ett lägre intresse för att betala mer för svensk fläskfilé. De som inte alls vill betala mer har ökat från 13 procent till 15 procent i år. De som vill betala högst 10 kronor mer har ökat från 21 till 25 procent. De som vill betala högst 20 kronor har ökat från 36 till 43 procent. Fortfarande vill dock var tredje svensk konsument (32 procent) betala 50 kronor eller mer extra för att få svensk i stället för importerad fläskfilé.

Läs hela undersökningen här.