Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

December

Den sista delen om 7-punktsplanen handlar om Månegrisprojektet och den stora landstäckande undersökningen av suggor i kampen mot magsår.
Två företag ska bygga innovativa stall som ett led i Månegrisprojektet, vilket ska stärka omsorgen om grisarna.
Projektet ska dokumentera vad som ger en reellt ökad omsorg i stallen.
Årets griskonferens i Jyllands Herning var välbesökt. Totalt sett var det 60 olika föredrag som presenterades under två dagar. Föredragen handlade om såväl djuromsorg, hållbarhet och exportmarknaden av griskött till bland annat Kina.
Direktör för Landbrug & Fødevarer
En ny doktorsavhandling undersöker konsumenternas uppfattning om begreppet djuromsorg. Syftet är att få mer kunskap om hinder och möjligheter för en mer marknadsdriven omsorg i grisproduktionen.
I början av november var en rad representanter från den svenska detaljhandeln och foodservicesektorn på seminarium hos Landbrug & Fødevarer.
20 års målmedvetna insatser från framför allt grisuppfödare har gett resultat. Den totala antibiotikaanvändningen under 2015 var 47 procent lägre jämfört med 1994. Anledning till att man lyckats är en kombination av lagstiftning, noggranna kontroller och en bred uppslutning bland grisuppfödarna.
Inom dansk daglivaruhandel blir det allt vanligare att erbjuda kött från grisar som fötts upp utan antibiotika. Priset är något högre än det konventionella grisköttet men det är inget hinder för danska konsumenter. Allt fler vill ha detta kött på matbordet.
Antibiotikaanvändningen för danska grisar har fortsatt att falla under 2015 visar en ny rapport.