Byggandet av hållbara stall sätts igång

Två företag ska bygga innovativa stall som ett led i Månegrisprojektet, vilket ska stärka omsorgen om grisarna.

De två företagen har tillsammans fått ca 14 miljoner kr för att gå vidare med arbetet med stallen som förväntas står färdiga under 2019. I det ena projektet byggs ett helt nytt storstall med 9 500 stior. Det andra stallet utmärker sig genom att ha innovativ gödselhantering som minskar utsläppen markant.

Läs mer: Nya framtidssäkra stall

De två projekten ska dokumentera utsläppen från sin grisproduktion genom att utveckla och testa olika typer av mätningar i stallen. Erfarenheterna från projekten ska bland annat bidra till utvecklandet av nya utsläppsbaserade regleringar. I projekten genomförs också försök med tekniker för optimering av bland annat foderutdelning, gödselhantering, djuromsorg och -hälsa.

Visionen bakom Månegrisen
Visionen bakom Månegrisen är att man ska kunna utvidga grisproduktionen och samtidigt ta hänsyn till både klimatet, miljön och djuren. Det ska göras med hjälp av teknik som möjliggör anpassning av miljöbestämmelserna efter de faktiska utsläppen från grisstallen.

"Månegrisprojektet bidrar till att bana väg för en stark, effektiv och inte minst hållbar framtida grisbransch i Danmark. Jag är därför spänd på att se vilka lösningar de två projekten kan leverera och hur de fungerar ute i verkliga grisstall", säger Mikael Thinghuus som är ordförande för programmet GUDP under Miljö- och livsmedelsministeriet i Danmark.

Läs mer: