Konsumenternas uppfattning om djuromsorgen i grisproduktionen

En ny doktorsavhandling undersöker konsumenternas uppfattning om begreppet djuromsorg. Syftet är att få mer kunskap om hinder och möjligheter för en mer marknadsdriven omsorg i grisproduktionen.

”People, pigs, pork and preferences - exploring the role of consumer perception in market-driven animal welfare”, är titeln på den nya doktorsavhandlingen från Köpenhamns Universitet, Natur- och Biovetenskapliga fakulteten, som Landbrug & Fødevarer har medfinansierat tillsammans med Danish Meat Research Institute (DMRI). Avhandlingen presenterar resultatet för ett omfattande kvalitativt forskningsprojekt om konsumenternas uppfattning om djuromsorg och köttkvalitet när det gäller grisproduktion och griskött i Danmark, Sverige och England.

Delade meningar
Efter att ha analyserat data från en fokusgrupp har det bl.a. visat sig att djuromsorg absolut är något som en del konsumenter är redo att betala extra för. Andra konsumenter anser dock inte att djuromsorg är viktigt. Slutligen finns en grupp konsumenter som anser att djuromsorg är viktigt och värdefullt på grund av kopplingen till positiva kvalitetsattribut som t.ex. köttets ätkvalitet. Dessutom belyser avhandlingen nationella skillnader i hur konsumenterna uppfattar djuromsorg, konsumentpreferenser och viljan att handla utifrån sina hållningar när det gäller griskött.

Läs mer: Dansk detaljhandel ökar fokus på djuromsorgen

Ytterligare resultat på väg
Landbrug og Fødevarer ser fram emot att se djuromsorgen för grisar på dagordningen i en doktorsavhandling som belyser vikten av att tänka i nya banor, där djuromsorgen är en del av den marknadsdrivna strategin. Ytterligare resultat från avhandlingen presenteras när forskaren Cecilie A. H. Thorslund, som ligger bakom avhandlingen, besöker L&F och ger en exklusiv presentation av resultaten.

Läs mer: