Nytt projekt sätter fokus på djuromsorgen för kor

Projektet ska dokumentera vad som ger en reellt ökad omsorg i stallen.

Projektet heter ”Dyrevelfærd i bedre rammer” och har satts igång av SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug & Fødevarer. Syftet med projektet är att dokumentera vad som ger en reellt ökad omsorg i stallen. Därför ska projektet undersöka hur kornas beteende ändras i kostallet när nya rutiner och metoder för utfodring, uppstallning och hantering införs.

Dansk lagstiftning verifieras
I praktiken väljer personerna som arbetar med djuromsorgsprojekten en rad danska lagar som redan har införts, som t.ex. utrymmeskravet, krav på antal liggbås, underlag och matplatser. För varje krav undersöker de om den gällande lagstiftningen har lett till bättre djuromsorg ute i de bestånd som medverkar i projektet.

Läs mer: Kalvdödligheten halverad i nytt projekt

Arbetet i ”Dyrevelfærd i bedre rammer” kommer att mynna ut i en rapport som beskriver nya branschkunskaper eller tekniker som kan användas som alternativ till den gällande lagstiftningen, men med samma goda djuromsorg.

Videoövervakning som central del av projektet
Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg, kommer att utföra en stor del av arbetet i projektet och hon förväntar sig att videoövervakning blir en central del i dokumentationen av det förändrade beteendet.

”Vi har redan en del erfarenhet av videoövervakning och det kommer att bli perfekt att använda. På så sätt kan vi dokumentera vad det betyder om korna t.ex. snabbt lägger sig i liggbåset, eller om de små kalvarna över huvud taget använder de borstar de får när de kommer i gemensam box", berättar Vibeke Fladkjær Nielsen.

Hon förväntar sig att projektet bidrar till att framtidens investeringar i djuromsorg ger en bonus. Projektet fortlöper under hela 2017 och resultaten offentliggörs i slutet av året.

Läs mer: