Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Serie 6/7:7: Nya åtgärder och utvecklingar inom djuromsorg

Den sista delen om 7-punktsplanen handlar om Månegrisprojektet och den stora landstäckande undersökningen av suggor i kampen mot magsår.

12. december 2016

I varje nyhetsbrev under 2016 har vi berättat om statusen för en av åtgärderna i den så kallade 7-punktsplanen, som är resultatet av toppmötet 2014 om bättre djuromsorg för grisar. De två sista punkterna i 7-punktsplanen är åtgärder som ännu inte har satts igång helt och därför har vi valt att slå ihop och berätta om de två åtgärderna samtidigt.

Miljöprojektet Månegris
Målsättningen med Månegrisprojektet är att utveckla framtidens hållbara grisstall. Hittills har Månegrisprojektet fokuserat på ett miljövänligt stall, men 7-punktsplanen beskriver även att man i framtiden ska fokusera på djuromsorgen i Månegrisprojektet. Projektet är ännu i en tidig fas och man har beslutat att bygga två olika stall under den närmaste framtiden. Initiativ för bättre djuromsorg som ska ingå i Månegrisprojektet är bland annat utveckling av nya tekniker för mätning av skatol och androstenon för att kunna hitta alternativ till kirurgisk kastration. Dessutom ska produktionsstyrningsverktyg utvecklas för användning i produktion med hela svansar.

Läs mer om de nya stallprojekten här.

Undersökning för magsår
Svåra fall av magsår hos suggor antas vara ett problem för trivseln och därmed även för produktiviteten. Som ett led i 7-punktsplanen vill man därför göra en omfattande undersökning av de danska suggorna för att ta reda på omfattningen och sänka förekomsten av magsår. Modellen för undersökningen av magsår hos suggor innebär att man plockar ut mellan 20 och 30 magar från ca 1 500 bestånd – alla bestånd med 200 suggor eller mer. Det innebär att undersökningen kommer att omfatta ca 90 % av alla suggor. För bestånd med allvarliga magsår utarbetas en handlingsplan som en del av hälsorådgivningen. Undersökningen förväntas starta under 2019.

När de första resultaten från de två sista punkterna i 7-punktsplanen är färdiga, kommer vi naturligtvis att skriva om det i vårt nyhetsbrev. Det gäller även när det kommer avgörande nyheter från de andra punkterna, som vi har berättat om i tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.

Läs mer om 7-punktsplanen:

De sju punkterna i deklarationen: