Svenska branschmänniskor lär sig mer om dansk köttproduktion

I början av november var en rad representanter från den svenska detaljhandeln och foodservicesektorn på seminarium hos Landbrug & Fødevarer.

Den 7-8 november hade Landbrug & Fødevarer bjudit in en rad representanter från den svenska detaljhandeln och foodservicesektorn till ett seminarium om den danska gris- och nöt/kalvköttsproduktionen.

Seminariet med titeln Pork and beef in Denmark – An insight into animal welfare, food safety, sustainability and the latest food trends gav deltagarna branschkunskap och insikter, och fokuserade särskilt på livsmedelssäkerhet, djuromsorg, hållbarhet och trender.

Seminariet pågick i två dagar. Den första dagen fick deltagarna lyssna till föredrag hos Landbrug & Fødevarer i Köpenhamn. Under den andra dagen gick turen till Danish Meat Research Institute och därefter besökte deltagarna en gris- eller nötkreatursproducent.

Om du vill veta mer om liknande seminarier under 2017 är du välkommen att kontakta Kirsten Vernon Kristiansen, Executive Export & Marketing Manager Sweden and Germany, kvk@lf.dk, +45 33 394 381.