Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Februari

I detta och kommande nyhetsbrev kan du läsa om framstegen i den så kallade 7-punktsdeklarationen med planerade åtgärder för förbättringar av djuromsorgen. I det här nyhetsbrevet står punkten "Större valmöjlighet för konsumenterna när det gäller djuromsorg” i centrum.
Förarbetat kött sätts i skamvrån i höstens WHO-rapport, men bilden är mer nyanserad än så. Bli klokare på vad som är upp och vad som är ner i den historien.
Den svenska grisproducenten och vice ordförande för Sveriges Grisföretagare, Mattias Espert, menar att den svenska och danska marknaden är olika. De skiljer sig bl.a. genom att Sverige producerar för den egna marknaden, medan Danmark producerar till hela världen.
Ofta bortser man från kalvköttet i kyldisken, men det är synd för det är ett mycket gott val, säger den danska TV-kocken Gorm Wisweh.
De senaste årens fokus på antibiotikaanvändning och djuromsorg har fått många svenskar att välja bort det danska grisköttet. Samtidigt ökar importen av utländskt kött från länder som använder betydligt mer antibiotika.
Måndagen den 26 januari besökte landsbygdsminister Sven Erik Bucht sin danska ministerkollega Eva Kjer Hansen för att studera förhållandena i danska grisbestånd närmare.
Praktiserande veterinärer i Danmark rapporterar om en viss ökning av antalet magsår i grisbestånden. Orsaken är ännu inte känd, men flera åtgärder har vidtagits.
Få en överblick över nötköttsproduktionen på www.branschinfo-kott.se. Webbplatsen har fått en helt ny avdelning om nötkött där du får information om allt från djuromsorg till livsmedelssäkerhet i nötköttsproduktionen.
Läs Grisföretagarens intervju med Erik Larsen och Claus Fertin, ordförande respektive vd för SEGES Videncenter for svineproduktion, om svanskupering, MRSA och inte minst kunskapsdelning mellan Danmark och Sverige.
Sedan 2009 har den totala antibiotikaanvändningen i den danska grisproduktionen sjunkit med 20 %. Det sker samtidigt som grisproduktionen är stabil eller svagt stigande.
I slutet av 2015 bad vi om din och andra användares åsikt om vår webbplats och vårt nyhetsbrev. Här kan du se resultatet av undersökningen och hur vi kommer att uppfylla era önskemål under 2016.
Danmark ger lantbruket ytterligare 110 milj. kr i stöd för modernisering av kreaturs-stallar. Pengarna ska leda till investeringar för 1 miljard kr och sätta igång 400 byggprojekt.
Användningen av antibiotika i den danska grisproduktionen har sjunkit markant de senaste åren. Nya siffror för antibiotikaanvändningen under 2015 visar att grisbranschens målsättning att sänka med 20 % innan 2020 redan har uppnåtts.
Erfarenheter från två bestånd i Danmark visar att det medför ett ökat behov av behandling när man slutar med svanskupering. Det finns ett behov av att snabbt upptäcka svansbitningen och att dela ut nya sysselsättningsmaterial för att stoppa den.