Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Utvecklingen av antibiotika för grisproduktionen i Danmark, mätt i kg aktiv ingrediens. Observera att det fortfarande bara existerar för de första 11 månaderna av 2015, varför den senaste månaden har erkänts som grundar sig på siffran för den sista månaden av 2014. Det förväntas dock att den verkliga siffran blir lägre.

I mål med 20 % lägre antibiotikaanvändning

Användningen av antibiotika i den danska grisproduktionen har sjunkit markant de senaste åren. Nya siffror för antibiotikaanvändningen under 2015 visar att grisbranschens målsättning att sänka med 20 % innan 2020 redan har uppnåtts.

9. februari 2016

Den totala användningen av antibiotika i den danska grisproduktionen sjunker. Det sker samtidigt som grisproduktionen är stabil eller svagt stigande.

"Mellan 2009 och 2013 har användningen av antibiotika i grisproduktionen sjunkit med 13 % och det är självklart glädjande att även de senaste två åren följer denna utveckling", säger chefskonsulent och veterinär Poul Bækbo, SEGES Videncenter for Svineproduktion.

De senaste siffrorna visar att grisbranschens målsättning om en sänkning med 20 % innan 2020 faktiskt redan har uppnåtts. "Den ytterligare sänkningen förra året innebär att vi redan har uppnått målet med en sänkning på över 20 % sedan 2009. Det är fem år innan tidsfristen löper ut", säger Poul Bækbo.

Antibiotikaanvändningen till grisar i Danmark är väsentligt lägre än i de flesta stora grisproducerande länderna i EU.

Den danska grisbranschens målsättning

 

2020-målsättning: 20 % sänkning jämfört med 2009

Antibiotikaanvändning 2009-2013: 13 procent sänkning

Antibiotikaanvändning 2009-2015: 20 procent sänkning

 

Läs mer om antibiotikaanvändningen i Danmark här