Månadens siffra

Sedan 2009 har den totala antibiotikaanvändningen i den danska grisproduktionen sjunkit med 20 %. Det sker samtidigt som grisproduktionen är stabil eller svagt stigande.

Grisbranschens målsättning med att sänka den totala antibiotikaanvändningen med 20 % innan 2020 har därför redan uppnåtts, vilket naturligtvis gläder branschen.

Läs även: I mål med 20 % lägre antibiotikaanvändning