Nya erfarenheter med hela svansar

Erfarenheter från två bestånd i Danmark visar att det medför ett ökat behov av behandling när man slutar med svanskupering. Det finns ett behov av att snabbt upptäcka svansbitningen och att dela ut nya sysselsättningsmaterial för att stoppa den.

Som ett led i deras strävan efter att hålla grisar med hela svansar under danska förhållanden, har SEGES Videncenter for Svineproduktion gjort en erfarenhetsinsamling i två bestånd i Danmark. I båda bestånden såg de ett ökat antal grisar med svansbett i förhållande till beståndets normala nivå. De såg även ett ökat behov av sjukstior. Flera grisar avlivades på grund av svansbett och det användes mer antibiotika för behandling av grisar med svansbett. Erfarenheterna bekräftar tidigare undersökningar och ska bidra till ett av målen i den danska 7-punktsplanen från 2014 – färre spädgrisar ska svanskuperas.
 
Utmaningen
Svansbitning är ett onormalt beteende som sänker grisens välmående. Det medför risk för infektion och behov av behandling, vilket leder till en ökad antibiotikaanvändning. I värsta fall kan det leda till att den bitna grisen måste avlivas eller kasseras på slakteriet.

Svansbitning är ett komplext problem som beror på flera faktorer i stallmiljön och i hanteringen. Behandlingen och strävan efter att förebygga svansbitning kräver därför åtgärder på flera områden.

Vi vill hitta en lösning så att vi på sikt kan ha grisar med hela svansar i slaktgrisstallar i Danmark”, säger direktör Claus Fertin från SEGES Videncenter for Svineproduktion. 
 
Målsättningen
Även om de flesta grisarna fortfarande har kuperade svansar så är strategin tydlig. Den senaste erfarenhetsinsamlingen är därför bara en av flera aktiviteter som den danska grisbranschen har igång.

"Vi vet, inte minst efter dessa senaste erfarenheter, att vi måste agera tidigt på kommande utbrott av svansbitning. Exempelvis genom tilldelning av extra sysselsättningsmaterial. Därför har vi aktiviteter igång så att vi i framtiden kan upptäcka och få larm om kommande utbrott i enskilda stior. På så sätt minskar risken för svansbitning", säger Claus Fertin. Han understryker att målsättningen i 7-punktsplanen fortfarande gäller, och påpekar att man från branschens sida har fokus på problemställningen från flera olika vinklar. 

Häng med i de kommande nyhetsbreven där vi fokuserar på 7-punktsplanen!

Läs mer om svanskupering här