Serie (1:7): Nya djuromsorgsinitiativ

I detta och kommande nyhetsbrev kan du läsa om framstegen i den så kallade 7-punktsdeklarationen med planerade åtgärder för förbättringar av djuromsorgen. I det här nyhetsbrevet står punkten "Större valmöjlighet för konsumenterna när det gäller djuromsorg” i centrum.

Den 13 mars 2014 samlade den tidigare danska livsmedelsministern Dan Jörgensen representanter från lantbruket, djurskyddsorganisationer, detaljhandeln och konsumenterna för att ta fram en gemensam deklaration, den så kallade 7-punktsdeklarationen, för insatsen för bättre djuromsorg i de danska grisstallen.

Punkten ”Större valmöjlighet för konsumenterna när det gäller djuromsorg” innebär att slakterierna och detaljhandeln förpliktigar sig att arbeta för att ge konsumenterna mer information och större valmöjlighet i förhållande till produkter med bättre djuromsorg.

17 miljoner danska kronor har beviljats för djuromsorgsmärkning för grisar
Den 22 december 2015 slöts ett nytt avtal i Danmark mellan representanter från såväl primärproduktion och bearbetning som detaljhandeln om etableringen av ett danskt djuromsorgsmärke. För etableringen av märket beviljade staten 17 miljoner kr under perioden 2016-2019.

Planen är att djuromsorgsmärket till att börja med ska lanseras för grisar. Senare kan det dock utökas till andra djurarter, t.ex. fågel. De djuromsorgsmärkta produkterna förväntas kunna finnas i danska butiker i slutet av 2016/början av 2017.

Djuromsorgsmärket presenterades också på jordbruksverkets djurskyddskonferens i Stockholm den 19 januari. Här kan du se veterinärdirektör Per Henriksens presentation av märket.

Kännetecken och kriterier för det nya djuromsorgsmärket
Efter en insats av en arbetsgrupp bestående av en bred krets med intressenter ska djuromsorgsmärket bl.a. kännetecknas av att:

 • Det är ett paraplymärke som både kan fungera enskilt och omfatta och klassificera nya och befintliga varumärken.
 • Märket finns i tre nivåer av djuromsorg med de striktaste och dyraste kraven i nivån med tre stjärnor.
 • De mest avgörande innehållsmässiga kriterierna för märket är:
  • Frigående suggor under hela produktionsförloppet. (Skyddsbyglar tillåts under kort tid vid grisning för en stjärna och två stjärnor för att begränsa spädgrisdödligheten).
  • Hela svansar – ingen svanskupering, ingen svansbitning
  • Halm
  • Mer plats
  • Kortare transporttid

Hävstång för implementering av övriga initiativ i 7-punktsplanen om djuromsorg
Per Olsen, avdelningschef för veterinära frågor och ekologi i Landbrug & Fødevarer, uttrycker stor tillfredsställelse med det nya initiativet: ”Det nya märket kommer att bidra till att djuromsorgen förbättras för många grisar och fungera som en hävstång för implementeringen av de övriga åtgärderna i 7-punktsplanen.”

Danmarks största detaljhandelsföretag, Dansk Supermarked Group, välkomnar också det nya statliga djuromsorgsmärket. Helene Regnell, CSR-chef på Dansk Supermarked Group, har aktivt deltagit i utvecklandet av märket och tycker det är viktigt att märket nu har fått politisk uppbackning, och att det med statliga medel har lagts vikt bakom intentionerna: ”I Dansk Supermarked Group är vi mycket positiva till ett nytt statligt djuromsorgsmärke. Konsumenterna efterfrågar en större insyn och ett större produkturval på detta område och det kan ett statligt märke bidra till. Ett statligt märke kommer kunna ge djuromsorgen ett allmänt lyft på samma sätt som nyckelhålsmärket och Ø-märket har gjort för hälsa respektive ekologi," säger Helene Regnell.

Läs också: