Landsbygdsminister Svend Erik Bucht på studiebesök i Danmark

Måndagen den 26 januari besökte landsbygdsminister Sven Erik Bucht sin danska ministerkollega Eva Kjer Hansen för att studera förhållandena i danska grisbestånd närmare.

Måndagen den 26 januari var Sven-Erik Bucht och hans danska kollega miljö- och livsmedelsminister Eva Kjer Hansen på besök i ett danskt grisbestånd. Vid besöket fick Bucht en inblick i ett toppmodernt grisbestånd och fick en presentation av grisproducenten Michael Nielsens erfarenheter av lösdrift i grisningsstallet – här kan du se den film som ministern såg om Michael Nielsens grisbestånd. Den danska och den svenska ministern diskuterade dessutom centrala ämnen som export, djuromsorg och bekämpning av MRSA.

Stort erkännande av den danska exportutvecklingen
Miljö- och livsmedelsministern Eva Kjer Hansen berättade sedan att det var mycket positivt att få prata med sin svenska kollega.

Vi fick ett stort erkännande av den danska exportutvecklingen och vi pratade om kopplingen mellan stat, näringsliv och forskning. Vi diskuterade också både djuromsorg och bekämpning av MRSA, vilket är en utmaning för både Danmark och många andra EU-länder, och jag berättade om de åtgärder vi har vidtagit för att bekämpa MRSA på ett effektivt sätt," säger Eva Kjer Hansen till den danska lantbrukspressen.

Miljö- och livsmedelsministern berättade också för Sven-Erik Bucht om det kommande djuromsorgsmärket.
"Det är inte bara danska konsumenter som kan gagnas av ett djuromsorgsmärke. Det kan också bidra till att ge den danska grisproduktionen en kvalitetsstämpel som kan användas offensivt för att öka exporten. Därför ser jag fram emot att införa det djuromsorgsmärke som avtalats i livsmedels- och lantbrukspaketet”, säger Eva Kjer Hansen.

"Gemensam förståelse för att vi har mycket att samarbeta om"
Asger Krogsgaard, vice ordförande i Landbrug & Fødevarer, deltog också under måndagens arrangemang med de två ministrarna.
-Vi är otroligt glada över att kunna visa upp den danska grisproduktionen för den svenska ministern. Vi hade en mycket bra dialog om export, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Besöket gav en gemensam förståelse för att vi har mycket att samarbeta om. Vi har mycket att lära av varandra och jag hoppas att besöket kan vara ett steg mot ett ännu närmare samarbete."

Läs även: