Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Foto: colourbox

Vad kan den danska grisbranschen lära sig av Sverige och vice versa?

Den svenska grisproducenten och vice ordförande för Sveriges Grisföretagare, Mattias Espert, menar att den svenska och danska marknaden är olika. De skiljer sig bl.a. genom att Sverige producerar för den egna marknaden, medan Danmark producerar till hela världen.

23. februari 2016

Mattias Espert är svensk grisproducent och vice ordförande för Sveriges Grisföretagare. Han har stor kunskap om grisproduktion och här är hans svar på tre frågor om grisproduktionen i Danmark och Sverige samt om konsumenternas vilja att betala ett högre pris för djuromsorg.

Grisproducent och vice
ordförande för Sveriges
Grisföretagare, Mattias Espert

Vad kan den danska grisbranschen lära sig av Sverige och vice versa?

Jag tror att Danmark ska fortsätta driva sin låga antibiotikaanvändning och marknadsföra den bättre. Jag tror att det kan finnas ett mervärde i vissa delar av världen om man exempelvis kan föda upp grisar med svansen kvar.

Den svenska produktionen har en viktig sak att lära av de danska kollegorna och det är management och åter management. Vi lever på helt olika marknader, där vi i Sverige bara producerar för vår egen marknad medan Danmark producerar för världsmarknaden. Det gör det svårt att jämföra.

Jag tror även att ni i den danska grisbranschen skulle försöka vinna förtroende för det danska köttet hos era egna konsumenter. Detta är en viktig symbolisk fråga som kan betyda väldigt mycket. Ni har haft en kontinuerlig byggnation vilket talar för er när marknaden vänder, vi har inte haft det utan har stallar som borde varit utbytta för länge sedan, vilket ger oss ett problem när marknaden vill ha och vi inte har kapacitet att leverera.

Vilka är de största utmaningarna inom svensk grisnäring?
Framtidstro på en stabil marknad samt att få igång nyinvesteringar.

Hur ser framtiden ut för den svenska grisnäringen?
Jag är en obotlig optimist, vilket gör att den svenska grisnäringen har en fantastisk framtid. 

Läs även: Vi kan och ska lära oss av varandra