100 år med djuromsorg

För 100 år sedan fick Danmark sin första djurskyddslag som än idag – med löpande anpassning och ändringar - säkrar bättre djuromsorg för både produktions-, försöks- och husdjur.

Den 23 maj 1916 antogs Danmarks första djurskyddslag. Den har bl.a. gjort det möjligt att straffa personer med böter och fängelse, om de inte behandlar djur på ett korrekt sätt. Sedan 1916 har lagen ändrats flera gånger i takt med sämhällsutvecklingen och det växande fokuset på djuromsorg.

”Djurskyddslagen har satt fokus på djuromsorg i 100 år. Den har bidragit till att det har skett förbättringar för produktionsdjur, men även för försöks- och husdjur. Det har blivit en gemensam och prioriterad uppgift för samhället…”, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen till ministeriets webbplats www.mfvm.dk.

Den jämna födelsedagen firades bl.a. med en vandringsutställning där 7 planscher visar djurens historia under 100 år och de viktigaste milstolparna på djuromsorgsområdet. Se planscherna här (på danska).

Strängare straff
Kort efter djurskyddslagens 100-årsdag antog dessutom den danska regeringen strängare straff för djurmisshandel och grov misskötsel av djur.

Läs även: Tidslinje: Framsteg inom djuromsorgen