Allt började med två kalvar...

Vad kan ett hammarslag på 20 500 danska kr leda till? I en dansk kommun är svaret större arbetsglädje, mindre matspill och bättre djuromsorg.

En auktion på Landbrug & Fødevarers stora branschdag, Fødevaredagen, förra året har visat sig ge större vinster än vad man först hade räknat med. Större arbetsglädje, mindre matspill och bättre djuromsorg är något av det man fick ut av en auktion på fyra kalvar av Jersey-korsning. Auktionen på två av kalvarna vanns av chefen för det offentliga köket ”Mad & Måltider” i Odense kommun.

Arbetsglädjen stiger några grader en sådan dag
Förutom kalvköttet och ett besök hos producenten, innefattade auktionen även en workshop med den danska stjärnkocken Mikkel Marchall. Workshoppen hölls i Byens Køkken, som är kommunens leverantör av mat till vårdhem, hemtjänst och hemmaboende medborgare. Allra mest gladdes kanske slaktaren i Byens Køkken, Henrik Hjære: "Det är härligt att få använda min kunskap och få arbeta med köttet – det gör att arbetsglädjen stiger några grader extra en sådan här dag.’’

Läs även: Därför är kalvkött ett bra val

Nya produkter höjer kvaliteten
Förutom att skänka glädje bidrog workshoppen också med inspiration som kommer att implementeras framöver. ”De tips som Mikkel gav oss om sous-vide kan vi använda framöver – och Mikkels lapskojs kommer säkert att hamna på menyn”, säger Michel Bernard, som är kock och kulinariskt ansvarig i Byens Køkken, och tillägger: ”Projektet är ett bra stöd för vårt primära fokusområde, att höja kvaliteten. Om vi i framtiden kan få några av de billigare styckdetaljerna av kalv av bra kvalitet från korsningskalvarna, kan vi laga de här härliga rätterna lite oftare. Så i slutändan leder det till någonting bra för våra medborgare."

Väcker glädje hos medborgarna
Maten som lagades med kalvköttet serverades sedan på två vårdhem. På det enda vårdhemmet valde personalen att samla de boende till en festmåltid. ”De boende var glada för att de fick smaka på kalvköttet – och var mycket imponerade över kalvsteken och lapskojsen”, berättar projektmedarbetaren, Susanne Ehmsen. Det är viktigt för oss att kunna berätta för de boende om var råvarorna kommer ifrån. Hela projektet har varit en framgång och vi vill gärna göra något liknande igen."

Bättre dialog öppnar upp för större mångfald
"Vi fick idén till auktionen när vi ville kasta ljus på en outnyttjad marknad som ger en högre kvalitet och större mångfald. Genom att stärka dialogen mellan kök och producenter och föra dem närmare varandra kan vi nå långt. Vi hoppas att initiativet ska ge fler kök inspiration till att ge sig i kast med nya produkter och ta kontakt med producenterna", avslutar chefskonsulenten hos Landbrug & Fødevarer, Andreas Buchhave Jensen.

Se också: TV: Kalvköttets resa från jord till bord