Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Kan grisstallen bli mer miljövänliga?

Nytt stöd för modernisering av slaktgrisstall ska framtidssäkra en effektiv och miljövänlig grisproduktion i Danmark.

28. juni 2016

Den 17 maj 2016 öppnade det danska Miljø- og Fødevareministerium (miljö- och livsmedelsministeriet) en stödordning för modernisering av slaktgrisstall. 174 miljoner danska kronor har avsatts och grisproducenterna kan ansöka om stöd för barmaksbyggnation, tillbyggnation och totalrenovering. 159 miljoner danska kronor ska gå till konventionella slaktgrisar och 15 miljoner ska gå till ekologiska slaktgrisar.

- Stödet till modernisering av slaktgrisstall bidrar till att framtidssäkra en effektiv och miljövänlig produktion av slaktgrisar i Danmark, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen till Miljø- og Fødevareministeriets webbplats.

Läs även: Nya framtidssäkra stall

Miljöeffekt och förberedelse är avgörande
Stödordningen prioriterar de projekt som är långt framskridna och som har störst miljöeffekt. Därför kommer de producenter som är närmast att kunna påbörja bygget, och som samtidigt har utsikter för att minska t.ex. ammoniakutsläpp, ha störst möjlighet att få stöd.

Medlen kommer från det danska landsdistriktprogrammet och ansökningsfristen löper ut den 16 augusti 2016.

Se även: TV: Framtidens grisproduktion