Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Nya krav ska skapa ännu bättre djuromsorg för mjölkkor

Den 1 juli träder nya regler i kraft för danska mjölkkor och det ska bl.a. bidra till att en bättre djuromsorg.

13. juni 2016

SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug og Fødevarer, har ett starkt fokus på stallinredningen för mjölkkor, vilken ska säkra god djuromsorg, funktionalitet, produktivitet och konkurrenskraft.

SEGES Kvæg för en konstant dialog med den danska Fødevarestyrelsen (livsmedelsverket) om lagen om hållande av mjölkdjur och den 1 juli 2016 träder en lång rad nya regler i kraft, vilka ska säkra bättre förhållanden för de danska mjölkkorna.

De nya kraven träder i kraft den 1 juli 2016 och omfattar: 

 1. Alla kor ska ha tillgång till roterande koborstar, en borste per 50 kor.
 2. 2.Max. 6 kor per dryckeskärl
 3. En matplats för nykalvare ska finnas i 12 dagar efter kalvning, eller tills kons fysiologiska balans har återetablerats.
 4. En matplats ska vara 65 cm för små raser och 70 cm för stora raser.
 5. Klövkontroll – minst två gånger per år för kor och efter behov för ungdjur. Minst en årlig klövkontroll ska utföras av veterinär eller klövvårdare som inte ansvarar för eller arbetar i anläggningen.
 6. Ledig sjukplats för ungdjur
 7. Det ska finnas möjlighet till maskinmjölkning i sjuk- och kalvningsboxarna.
 8. Beredskapsplan för strömavbrott
 9. Ungdjur i grupp ska kunna utföra hudvård.
 10. Behandlingsfaciliteter
 11. Golvet ska vara stegsäkert och gödning ska tas bort
 12. Det ska finnas minst 1 sjukplats per 100 kor.
 13. Underlaget i kalvningsboxen ska vara mjukt och torrt.
 14. Helspaltstall (för stallar som tagits i bruk innan 01.07. 2010): Kvigor som går i helspaltboxar ska gå på gräs tills helspaltboxarna fasas ut 2024.

SEGES Kvæg arbetar löpande på förbättringar i branschen och den 1 juli 2024 träder ytterligare regler i kraft.

Läs även: Djuromsorg i danska nötkreatursbestånd

Läs mer på: www.lovomholdafmalkekvaeg.dk 

Läs även: Miljövänlig kalvköttsproduktion

Faktaruta