Talesperson för danskt fläskkött i Sverige

Christer Lundin har nyligen börjat som talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige. Han har en bred erfarenhet inom kommunikationsområdet och ett brinnande matintresse. Det danska fläskköttet är i fokus för detta uppdrag.

Christer har arbetat som kommunikationschef, senior rådgivare, marknadschef och projektledare. En röd tråd är att han arbetat i organisationer som genomgått stora förändringar och varit medialt bevakade. Några exempel är sökbolaget Eniro, skogsbolaget Sveaskog samt medieoperatören Teracom.

Rollen som talesperson innebär att han tar klivet in i en ny bransch. Däremot är livsmedelsområdet inte obekant. Matlagning är ett av de stora fritidsintressena och han har länge följt livsmedelsdebatten.

”Debatten om djuromsorg och råvaror är bra, men ibland kan den bli väl onyanserad, säger Christer. Jag anser till exempel inte att det är realistiskt att hävda att köttkonsumtionen ska halveras. Däremot är det givetvis viktigt att se till att du har en varierad kost där även grönsaker har en given plats på tallriken”.

Han applåderar det åtgärdsprogram för förbättring av djuromsorgen för grisar som pågår i Danmark. Åtgärderna har ett brett stöd av danska myndigheter, branschen, detaljhandeln samt även djuromsorgsorganisationerna i Danmark.

Sverige ligger visserligen långt framme när det gäller djuromsorg, men detta område är även viktigt i Danmark, betonar han. I Danmark finns det till exempel särskilda forsknings- och utvecklingscenter för att förbättra djuromsorgen och samtidigt se till att matlagningen sker på rätt sätt. Till syvende och sist handlar det om att maten ska smaka bra.”