Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Visste du att...

grisar mest ligger ner under långa transporter?

28. juni 2016

Om grisarnas transporttid överstiger åtta timmar, ställer den danska djurskyddslagen särskilda krav på utrymme, inredning och pauser längs vägen. Transportfirmorna ska uppfylla alla krav, även gällande grisarnas pauser längs vägen.

Läs mer om intransport til slakteriet här


Se också: Jämför grisproduktionerna i Europa utifrån transport