Foto: SEGES Kvæg

Foto: SEGES Kvæg

Miljövänlig kalvköttsproduktion

Rapport konkluderar: Danska kalvar av mjölkras är den mest resurseffektiva nöt- och kalvköttsproduktionen.

Vilket produktionssystem är det mest resurseffektiva? Det är en av de frågor som har besvarats i den nya rapporten från Århus Universitet. Här har forskare från Danish Centre for Food and Agriculture (DCA) undersökt nöt- och kalvköttsprodukter från 13 olika produktionssystem. I undersökningen lades bl.a. vikt på följande:

  • Faktiskt utnyttjande, uttryckt per kg ätlig produkt
  • Resurseffektivitet
  • Klimatpåverkan (CO2) GWP (Global warming potential)

En dansk kalv utnyttjar fodret bra och har en god tillväxt. Detta ses även i förhållande till slaktprocessen, som är mycket energi- och resurseffektiv.

En resurseffektiv produktion definieras som miljövänlig, när det används färre resurser per producerat kilo kött. Här konkluderar rapporten att produktionen av kalvkött från mjölkkor (Holstein Friesian) till den köttproduktion som är mest resurseffektiv i förhållande till miljöbelastning och faktiskt utnyttjande per kg ätlig produkt.

Läs hela rapporten här:

Här får du de nya planscherna med styckdetaljer för nöt- och kalvkött
Styckdetaljer för nötkött 
Styckdetaljer för kalvkött 

Få mer information om "De 13 produktionssystemen"  
Se filmen: Kalvköttets resa från jord till bord

Läs också: Möt en kalvköttsproducent