Foto: Smag på Landskabet

Foto: Smag på Landskabet

Nötkött från naturen

Föreningen ”Smag på Landskabet” (Smak på landskapet) samlar danska bönder, gårdsbutikägare, slaktare, restauratörer m.fl. för gemensam försälj-ning och marknadsföring av kött från nötkreatur som har betat i naturen.

Föreningen ”Smag på Landskabet” grundades i projektet Smag på Landskabet som var ett tvåårigt projekt lett av SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug & Fødevarer. Projektet hade som syfte att stärka naturvården genom samarbete, främja biodiversiteten och kartlägga ekonomi och försäljningsmöjligheter för kött från nötkreatur som har utfört naturvård genom att beta. När projektet avslutades övergick det till en reguljär förening med namnet "Smag på Landskabet".

Lokala produkter, ekonomiska möjligheter och god smak

Föreningen arbetar för att få ut fler gräsätande djur på naturområden eftersom det ger en större biodiversitet. Den vill hjälpa naturvårdare att bli mer lönsamma, bl.a. genom kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. Dessutom arbetar man för att skapa nya försäljningsmöjligheter för kött från djur som har betat på naturområden, under märket ”Det’ Naturkød” (läs mer om märket nedan).

Föreningen fokuserar särskilt på hög kvalitet, den goda historien om köttet, de lokalproducerade produkterna samt köttets smak och nyttiga egenskaper.

Projektets resultat visar att kött från nötkreatur som har betat på gräs har ett högre innehåll av omega-3-fettsyror och därmed en bättre fettsyresammansättning. Köttet har en hög smakintensitet medan mörheten varierar beroende på naturtyp, ålder och ras.

Föreningen arbetar också på att snart kunna utveckla recept som visar hur konsumenterna kan använda hela djuret – även de svårare styckdetaljerna.

Samlar intressenter för naturvård och naturkött

Föreningens styrelse består av personer från livsmedelsbranschen och bönder med naturvård. Föreningen samlar intressenter för naturvård och naturkött och har som primärt mål att bygga vidare på projektets arbete med att främja försäljningen av naturkött. Föreningens medlemmar är därför ofta bönder, kockar, slaktare och gårdsbutiker, men även t.ex. naturvårdsorganisationer, kommuner m.fl.

Läs mer om föreningen på www.smagpaalandskabet.dk. Här kan du också läsa mer om vilka kriterierna är för att använda märkningen ”Det’ Naturkød”.

Läs även: TV: Kalvköttets resa från jord till bord