Ny publikation om livsmedelssäkerhet

I vår nya publikation om livsmedelssäkerhet får du relevant information om alla de åtgärder som säkrar hög kvalitet och säkerhet genom hela värdekedjan, från gård och gris till gaffel.

Hämta publikationen här

Myndigheter, kunder, konsumenter och inte minst köttbranschen har ett ökat fokus på avgörande områden som djuromsorg, livsmedelssäkerhet samt produkt- och ätkvalitet.

En mängd regler och kontrollinstanser säkrar att livsmedelssäkerheten hos danskt griskött är på topp. EU-förordningarna är grunden och kompletteras av dansk lagstiftning och ytterligare krav som grisbranschen frivilligt har satt upp för sina medlemmar.

Publikationen om livsmedelssäkerhet går igenom hela förloppet och går in på centrala punkter som djurens trivsel, sjukdomsbehandling, hållbarhet, antibiotikaanvändning, hygien, kontroll och spårbarhet, salmonellabekämpning och målet för det hela: säker näring och njutning.

Självklart diskuteras också särskilda kännetecken för den danska grisbranschen, t.ex.

• Andelstanken och nära samarbete i branschen
• Integrerad produktion och hälsostyrning
• Gott samarbete mellan branschen och forskningsinstitut, offentliga instanser etc.
• DANISH Produktstandard och Transportstandard
• Låg antibiotikaanvändning – veterinären ordinerar, men säljer inte medicin
• Genomgående övervakning och låg förekomst av salmonella
• Andelsslakterier som är certifierade enligt Global Red Meat Standard (GRMS)
• I framkant med forskning, teknologi, hygien, kontroll och spårbarhet

Du kan HÄMTA PUBLIKATIONEN HÄR eller kontakta Anemette Hansen, Executive Export & Marketing Manager Germany & Sweden på Landbrug & Fødevarer, E-post: aha@lf.dk, telefon: +45 3339 4381, för att få en tryckt utgåva.

En motsvarande publikation om djuromsorg kan du hämta här
Se alla våra publikationer här
Läs mer om livsmedelssäkerhet här