Nya köttguiden från WFF: Danmarks antibiotikaarbete med grisar får grönt ljus

I Danmark pågår ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra djuromsorgen för grisar. Ett område som dansk grisnäring jobbat länge med är användningen av antibiotika. I en internationell jämförelse har Sverige lägst användning, men Danmark ligger ändå långt under andra länder i Europa. Det uppmärksammas i WFF:s köttguide som kom ut idag.

"Det är bra att årets köttguide även bedömer användningen av antibiotika. För att konsumenterna ska få ännu bättre vägledning är det viktigt att denna guide fortsätter att utvecklas," säger Christer Lundin, talesperson på Landbrug & Fødevarer i Sverige. Till exempel framgår inte att ekologiskt fläskkött från Danmark finns med i gruppen importerat EU-ekologiskt griskött.

Sverige ligger långt framme när det gäller djuromsorg, men detta område är även en viktig fråga i Danmark. Det finns till exempel särskilda forsknings- och utvecklingscentra i Danmark för att  bland annat förbättra djuromsorgen inom grisnäringen.

Sedan ett par år tillbaka genomförs ett omfattande åtgärdsprogram i Danmark för att förbättra djuromsorgen för grisar. Detta program har stöd av danska myndigheter, branschen, detaljhandel samt även djuromsorgsorganisationerna i Danmark. Åtgärderna handlar om att stoppa kastration utan bedövning, sänka antalet svanskuperade grisar samt sätta fokus på grisarnas maghälsa och lösa suggor under den period då de diar griskultingarna.  

Danmark har även under många år arbetat för att minska antibiotikaanvändningen. Användningen av antibiotika är fortfarande högre än i Sverige, men ligger långt under andra länder i Europa. I Danmark används 44,9 mg/antibiotika/kg djur jämfört med Sverige som använder 12,6 mg. Holland använder 69,9 mg, Polen 151,2 mg, Tyskland 179,1 mg och Spanien 317,1 mg.

Danmark har satsat på förebyggande rådgivning från veterinärer och ett omfattande hälsostyrningssystem. Dessa åtgärder har inneburit en hög djurhälsa och en låg användning av antibiotika. En annan viktig orsak till den låga antibiotikaanvändningen är att veterinärrådgivningen är skild från försäljningen av antibiotika. Det säkrar att inga onödiga antibiotikabehandlingar görs.

Det görs även försök om att föda upp grisar helt utan antibiotika. Till exempel på Bornholm pågår ett projekt där en grisuppfödare väljer ut ett antal grisar som står i egna grisstior med särskild övervakning. För att slippa antibiotika används istället vacciner. Målet är att arbetet på sikt ska leda till att fler grisar kan gå igenom produktionen utan antibiotika.

Fakta om antibiotikaanvändningen bygger uppgifter från ESVAC-rapporten som European Medicines Agency publicerar samt DANMAP. Mer information: http://www.ema.europa.eu/ema/ och http://www.danmap.org.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Lundin, talesperson Landbrug & Fødevarer i Sverige, tlf. 070 744 52 80 eller E-post: chlu@lf.dk   
.