Stort intresse för lösgående suggor

Över 50 intresserade blivande lantbrukare kom till en temadag med fokus på lösgående, digivande suggor i grisningsstall och fick massor av information och inspiration med sig hem.

SEGES Videncenter for Svineproduktion har löpande projekt, ensamma och tillsammans med både industriella partners och universitet, med fokus på att utveckla grisningsstior för lösa suggor, så de blir ett konkurrenskraftigt alternativ till boxstior (den vanligaste grisningsstian i Danmark). I en boxstia finns det skyddsbyglar som begränsar suggans rörlighet, så att risken för att den lägger sig på spädgrisen minimeras. Därutöver är det viktigt att säkra att kunskap och erfarenhet av lösa suggor finns tillgängligt för alla danska grisproducenter, för år 2020 ska minst 10 % av de digivande suggorna i Danmark vara lösgående.

”De goda erfarenheter vi hittills har haft med lösgående digivande suggor, vill vi gärna förmedla till så många som möjligt. Vi har t.ex. ett samarbetsprojekt under Markedsmodningsfonden (Red. Markedsmodningsfonden ger stöd till test och anpassning av nya innovativa produkter och tjänster.) med inredningsföretaget Jyden och vi har nyligen hållit temadag som var öppen för alla, med ett program som handlade om alla de viktigaste aspekterna av lösgående digivande suggor. Den stora uppslutningen visade att intresset för stior till lösgående suggor är stort hos framtidens grisproducenter”, berättar chefsforskaren på SEGES Videncenter for Svineproduktion, Vivi Aarestrup Moustsen.

Fokus på framtidens bönder
Temadagen lade stort fokus på att berätta för företagsledarna och studenterna, som ska ut och etablera sig och inreda sina stall under de kommande åren, om hur man förbereder sig på att ha lösgående digivande suggor.

”De som redan har byggt sina stallanläggningar har svårare att bygga om dem till lösdrift, men de som ännu inte har byggt vill vi gärna inspirera till att bygga sina stall för lösgående digivande suggor redan från början", säger Vivi Aarestrup Moustsen.

Allt fler lösgående suggor i Danmark
Allt fler danska grisproducenter har lösgående digivande suggor. 2007 var det ca 280 stior för lösgående suggor i Danmark, men 2015 hade denna siffra stigit till 4 000 stior. Vi förväntar att det kommer att stiga fram till 2020 i takt med att det byggs nytt eller moderniseras i de befintliga stallen.

Över hälften av de byggprojekt som är igång just nu har stior för lösgående digivande suggor. Det är dock inte säkert att alla realiseras eftersom det i hög grad även beror på de ekonomiska möjligheterna. Men utvecklingen mot allt fler stior för lösa suggor fortsätter fram till 2020, och målsättningen om 10 % lösgående suggor är inom räckhåll.

Praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap
De många blivande grisproducenterna som deltog på temadagen fick en massa inspiration och praktisk kunskap med sig hem, som de kan använda den dag de ska inreda sina stallsystem. Både grisproducenter, branschexperter och firmafolk höll föredrag under dagen och de deltagande fick därför höra föredrag baserat på både praktiska erfarenheter och på vetenskapliga undersökningar och teorier.

Läs även: