Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Svenskt intresse för danska metoder

Intresset för den årliga nötkreaturskongressen i Danmark var ännu en gång välbesökt av både danska och utländska branschfolk. Också från svensk sida var intresset stort.

28. april 2016

Den 29 februari till 1 mars 2016 hölls den årliga nötkreaturskongressen i Danmark. Dagarna bjöd på föredrag om bl.a. djuromsorg, fodereffektivitet, inspiration från branschen, forskningsresultat och avsättningsmöjligheter i Danmark, EU och på världsmarknaden.

Totalt deltog 2 700 personer i kongressen, däribland bönder, rådgivare, veterinärer samt forskare från Danmark och utlandet och representanter från den svenska lantbruksorganisationen Gård & Djurhälsan.

Gård & Djurhälsan visade stort intresse för de danska metoderna och för kunskapsdelning länderna emellan, och den 28-29 april 2016 var de på besök i Danmark igen. Det var en studieresa där rådgivare/veterinärer från Gård & Djurhälsan tittade närmare på hur man skapar den bästa hälsan hos kalvar som vid 2-4 veckors ålder flyttas från mjölkproducenten till kalvproducenten. Det är ett område som branschen i Danmark har många års erfarenhet av.

Programmet och alla presentationer från kongressen hittar du här

För mer information, kontakta Per Spleth, SEGES Kvæg, psp@seges.dk