God hälsa i kreatursstallen

Dansk nötkreatursproduktion har en lång tradition med sanering av smittsamma sjukdomar. Den höga hälsonivån i kreatursbestånden upprätthålls och utvecklas genom en branschpolicy för smittskydd.

En förutsättning för en modern, effektiv och vinstgivande produktion i bestånden med tamdjur är frånvaron av smittsamma sjukdomar. Danmark har en lång historik med framgångsrik kontroll och utrotning av sjukdomar, antingen för att höja djuromsorgen eller beståndens räntabilitet, öka livsmedelssäkerheten eller sänka överförandet av sjukdomsframkallande smittoämnen. Sjukdomar som har utrotats från Danmark innefattar: Kreaturstuberkulos, infektiös bovin rinotrakeit (IBR), bovin virusdiarré (BVD), leukos, brucellos och bluetongue. Dessutom håller de sista nötkreatursbestånden som är smittade med Salmonella Dublin i Danmark på att saneras.

Förutom de smittsamma kreaturssjukdomarna ovan arbetar flera projekt med en rad zoonoser som enterohemorragisk E.coli (EHEC) och meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Dessutom är medicinförbrukningen i fokus med syfte att minska risken för att utveckla resistens.

Läs också: NYHET: Stor avdelning om nötkött på webbplatsen

Med tanke på det ovan nämnda är smittskyddet en central faktor. Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer arbetar med smittskydd utifrån en rad visioner, bl.a. är den enskilda lantbrukaren med nötkreatur den centrala aktören vad gäller ansvar och arbete med smittskydd. På en lång rad punkter har Danmark dessutom lagstiftning som minimerar risken för introduktion av sjukdomar i landet eller mellan bestånd. De lagstadgade bestämmelserna innefattar bl.a. importregler, 7/30 dagars karens vid handel med levande djur, lagstiftad smittskyddsplan i större bestånd och övervakningsprogram. I produktionen av danskt nötkött lägger därför både myndigheter, branschen och producenterna fokus på smittskydd genom projekt, rådgivning och handling.

Den löpande rådgivningen i t.ex. kalvbestånden som utförs av SEGES Kvæg omfattar en genomgång av de viktigaste områdena för smittskydd. Som stöd genomförs en rad smittskyddsprojekt där det bl.a. utarbetas rådgivningsverktyg som film (se länk) samt modeller för intelligenta inköp av djur från mjölkdjursbestånd.

Se filmen: "Smittskydd – ge kalven en bra start" (på danska)

Läs mer om smittskydd och hygien