Infographic – MRSA och stafylokocker

Infographic - Få en snabb överblick på MRSA och stafylokocker. Statens Seruminstitut i Danmark har samlat information om stafylokocker, och husdjurs-MRSA i Danmark.