Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Nära målet om en salmonellafri dansk nötkreatursproduktion

Om två månader är det tio år sedan danska nötkreatursproducenter startade en gemensam insats för att bekämpa salmonella i dansk nötkreatursproduktion. 31 december 2016 sattes som mål.

15. november 2016

Tio års gemensamma insatser för en salmonellafri nötkreatursproduktion närmar sig sitt mål. Ett mål som är satt till 31 december 2016, både från politiskt håll och från branschen. I tio år har danska nötkreatursbönder gjort en jätteinsats för att sanera sina bestånd från salmonella. Statusen så här två månader före mål är att 92 procent av de mjölkproducerande bestånden är fria från Salmonella Dublin, medan siffran för de icke mjölkproducerande bestånden är 97,5 procent. 

Vi har lyft i flock

Ordföranden för Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp, tycker naturligtvis att det är synd att kurvan just nu inte är närmare 100, men han har enbart gott att säga om nötkreatursproducenternas insats. ”När jag ser tillbaka på de tio år som vi har hållit på med att sanera salmonella, tycker jag att vi har haft en mycket bra inställning för att lösa problemet, och väldigt många har lyckats sanera sina bestånd fullständigt", säger Peder Philipp.

Philipp fortsätter: ”Jag tycker faktiskt att alla, trots strukturutveckling och ekonomisk kris, har kämpat på väldigt bra. Nu ska vi bara sanera de sista bestånden också". 

Åtgärderna intensifieras
Bakgrunden till att den landsomfattande insatsen sattes igång 2007 var att Salmonella
Dublin ligger bakom stora produktionsförluster och att det kan finnas marknadsmässiga fördelar i att vara fri från det. Samtidigt har den gemensamma insatsen mot salmonella också satts igång för att ta hänsyn till den danska befolkningens hälsa. 

Läs mer: God hälsa i kreatursstallen  

Från att ha startat som en uppmaning till alla som håller nötkreatur om att frivilligt sanera sina bestånd, har saneringen nu blivit obligatorisk och kraven har löpande blivit allt striktare och åtgärderna har intensifierats för att komma närmare målet. Så här mot slutet intensifieras åtgärderna ytterligare och alla med smittade bestånd tillfrågas om de vill ha hjälp med att revidera handlingsplanen på nytt. Målet om en salmonellafri dansk nötkreatursproduktion står kvar.

Läs mer: