Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Oktober

I den här utgåvan i serien ”Nya djuromsorgsåtgärder” tittar vi närmare på 7-punktsplanens målsättning om ett ”stopp för kastration av spädgrisar”.
Ett nybyggt showroom ger överblick över vilka möjligheter som finns om man som grisproducent vill upprätta lösdriftstior i sitt grisningsstall.
Följ grisen på vägen från bonde till slakteri
Danska politiker, livsmedelsproducenter och detaljhandeln samarbetar om nya djuromsorgsmärken för de danska konsumenterna som ska sätta ökat fokus på djuromsorgen.
Kunskap om gris, nöt- och kalvkött, nätverkande och kulinariska upplevelser på årets seminarium. Skynda dig att anmäla dig, det finns fortfarande lediga platser.
Griskött är de danska stjärnkockarnas nya favorit?
I en ny publikation berättar sex nötkreatursproducenter om hur de håller sina nötkreatur ute under den kalla årstiden.
Ett internationellt forskningsprojekt har identifierat miljontals gener i grisars tarmbakterier. Forskningen kan bidra till att skapa en mer hållbar grisproduktion.
Frigående suggor, knorr på svansen, mer halm, mer plats och max åtta timmars transporttid. Det är krav som leverantörer av danskt fläskkött måste leva upp till för att få möjlighet att använda det nya djuromsorgmärket som lanseras i Danmark våren 2017. Genom konsumentdriven påverkan ska djuromsorgen successivt förbättras.