Djuromsorg under vinterperioden

I en ny publikation berättar sex nötkreatursproducenter om hur de håller sina nötkreatur ute under den kalla årstiden.

I en publikation utgiven av SEGES, som är en del av Landbrug & Fødevarer, ger sex nötkreatursproducenter praktiska tips på hur man håller utegående kreatur under vinterperioden. De belyser allt från frostsäkring av dricksvattnet till utformning av väderskydd.

Läs även: Nöttkött frän naturen

Djuromsorg kräver planering

De sex nötkreatursproducenterna är eniga om att djuromsorgen för utegående nötkreatur kräver planering. Därför är det viktigt att man i god tid tar ställning till hur djuromsorgen kan säkras för utegående kreatur under vinterperioden. Det gäller allt ifrån etablering av väderskydd till utfodringsplan och frostsäkring av dricksvattnet. Nötkreatursproducenternas erfarenhet säger dessutom att djuren sällan blir sjuka utomhus och att hälsan är bättre än i stallen. 

Läs mer här