Nytt showroom inspirerar till grisningsstior för lösdrift

Ett nybyggt showroom ger överblick över vilka möjligheter som finns om man som grisproducent vill upprätta lösdriftstior i sitt grisningsstall.

Den danska grisproducenten Jacob Justesen och SEGES, en del av Landbrug & Fødevarer, öppnar ett showroom tillsammans. Det kommer att rymma 10 olika typer av grisningsstior för lösdrift och som ett led i samarbetet kommer SEGES att testa de olika grisningsstiorna.

Lättare att etablera lösdrifter för grisproducenterna
Showroomet kommer göra det lättare för grisproducenterna att få en snabb överblick över vilka möjligheter som finns om man vill etablera lösdriftstior i sitt grisningsstall.

Läs mer: Kan grisstallen bli mer miljövänliga?

10 olika företag har fått plats i det kommande showroomet och stallen ska fungera som showroom i minst två och ett halvt år, där det är öppet ett par dagar i månaden för alla intresserade. Totalt kommer det att vara tre sektioner med 75 stior i showroomet.

Bygger själv nya grisningsstior
Jacob Justesen bygger också själv 168 grisningsstior för lösdrift - av en typ som han valt efter 16 års utveckling i anläggningen.

"Vi tycker att modellen är driftsäker och för närvarande ligger vår dödlighet på 10-12 procent. Det är vi nöjda med, men det kan hända att testerna av de andra stityperna visar att vi valde fel", säger en leende Jacob Justesen.

Läs mer: Serie (2:7): Nya djuromsorgsinitiativ