Serie 5:7: Nya åtgärder och utvecklingar inom djuromsorg

I den här utgåvan i serien ”Nya djuromsorgsåtgärder” tittar vi närmare på 7-punktsplanens målsättning om ett ”stopp för kastration av spädgrisar”.

I handlingsplanen för bättre djuromsorg för grisar sattes ett mål upp om att kastration utan bedövning ska upphöra senast 2019. För att nå detta mål har en rad åtgärder vidtagits på området.

  • Ökad produktion och försäljning av kött från okastrerade hangrisar: Grisproducenter, slakterier och detaljhandeln ska sätta igång initiativ som leder till produktion och försäljning av kött från hangrisar som inte har kastrerats – både i Danmark och i utlandet.
  • 5,6 miljoner kr till utveckling av metoder för att mäta galtlukt i griskött: Bidrag till ett projekt som ska utveckla en metod för att mäta galtlukten i kött från okastrerade hangrisar.
  • Avel av grisar med mindre galtlukt: Lantbruket arbetar med att avla grisar hos vilka galtlukt förekommer i mindre utsträckning.
  • 2 miljoner kr för utveckling av fodertillsatser som minskar galtlukt: Bidrag till ett projekt som ska minska galtlukten i griskött med hjälp av fodertillsatser.

Ökning av antalet slaktade hangrisar
Sedan avtalet ingicks har antalet slaktade hangrisar ökat. I första kvartalet 2015 slaktades ca 66 700 hangrisar och därefter har siffran stigit till 81 000 i första kvartalet 2016.

Läs mer: Tidslinje: Framsteg inom djuromsorgen

Som ett led i önskan om en ökad försäljning och produktion av kött från okastrerade hangrisar har DMRI, Danish Meat Research Institute, även genomfört en undersökning med 2 000 deltagare, där möjligheten att använda hangriskött analyserades.

Försök med grisavel med mindre galtlukt
Samtidigt har åtskilliga forskningsprojekt sett dagens ljus, som ska bidra till att stötta arbetet med att stoppa kastrationen av spädgrisar. SEGES, en del av Landbrug & Fødevarer, har därför påbörjat ett försök där man testar galtlinjer och urval för hangrislukt. Resultatet av detta försök väntas i slutet av 2017.

Som ett led i detta forskningsprojekt har man även slaktat korsningshanar av två olika korsningskombinationer. Resultatet väntas i slutet av 2016.
Dessutom är Danmark engagerat på internationell nivå och arbetar via forskningsprojekt och konferenser för en europeisk lösning för att stoppa kastration av spädgrisar.

Läs även:

Serie (1:7): Nya djuromsorgsåtgärder (Större valmöjlighet för konsumenterna)

Serie (2:7): Nya djuromsorgsåtgärder (På sikt ska alla suggor gå lösa)

Serie (3:7): Nya djuromsorgsåtgärder (Minskning av antalet svanskuperade spädgrisar)

Serie (4:7): Nya djuromsorgsåtgärder (Fler hela svansar)