Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Verktyg ska minimera salmonella-smitta

Nytt verktyg analyserar risken för salmonella-smitta från leverantörsbesättningarna.

26. september 2016

SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug & Fødevarer, har lanserat ett verktyg för slaktkalvsproducenterna som kan analysera risken för smitta från de olika leverantörsbesättningarna.

Att sanera Salmonella Dublin i en slaktkalvsbesättning kan vara en utmaning”, förklarar veterinär Betina Tvistholm, SEGES.

Enligt veterinären beror det på att producenten köper sårbara kalvar från många leverantörer och att stallsystemen kan ha begränsade möjligheter till sektionering.

"Därför kan det nya verktyget hjälpa producenten att välja ut de friskaste leverantörsbesättningarna”, menar Betina Tvistholm.

Analysen presenteras i en tabell som med färger indikerar den potentiella smittorisken för varje enskild leverantör.

Läs mer: