Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

April

Allt fler konsumenter efterfrågar en köttproduktion med låg belastning på klimat och miljö. Den danska nötköttsproduktionen tillmötesgår denna önskan med ett stort fokus på effektivitet och maximalt utnyttjande av alla resurser.
Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt med lösgående suggor både internationellt och i Danmark, och det gäller även suggorna i grisningsstallen. För att höja överlevnadsgraden för spädgrisarna hos suggorna har SEGES gjort ett försök med klassisk musik och daglig fysisk kontakt från personalen för att lugna de dräktiga suggorna.
Nötköttet från Danmark kommer alltid från djur som har fötts upp med fokus på djuromsorgen. Exempelvis är lösdrift och uteliv kännetecknande för stora delar av produktionen.
Embla är ett nytt nordiskt matpris ska lyfta fram närproducerad nordisk kvalitetsmat, vilket naturligtvis även omfattar griskött som gourmetkockar i Danmark gärna använder i matlagningen. Priset ska stärka den gemensamma nordiska matkulturen och öka intresset för de nordiska råvarorna utanför Norden.