Klassisk musik och fysisk kontakt för dräktiga suggor

Klassisk musik och fysisk kontakt för dräktiga suggor

Försök i Danmark med klassisk musik och fysisk kontakt för dräktiga suggor

Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt med lösgående suggor både internationellt och i Danmark, och det gäller även suggorna i grisningsstallen. För att höja överlevnadsgraden för spädgrisarna hos suggorna har SEGES gjort ett försök med klassisk musik och daglig fysisk kontakt från personalen för att lugna de dräktiga suggorna.

Extra omsorg, bland annat genom att klia dem i nacken, är avslappnande för grisarna
I en rad försök med att göra lösgående suggor lugnare, för att på så sätt höja överlevnadsgraden för spädgrisarna, har SEGES (Danish pig research centre) undersökt hur klassisk musik och fysisk kontakt påverkar dem. I det här försöket kliade personalen de lösgående suggorna i nacken i 15 sekunder i 5-6 dagar. Denna form av fysisk kontakt har i andra försök visat sig göra suggorna lugnare.


Mozart och de andra försöker lugna de dräktiga suggorna i grisstallen
Förutom den fysiska kontakten som är mycket tidskrävande har man gjort försök med att spela lugnande klassisk musik för suggorna. Suggorna fick dagligen höra lugnande klassisk musik, från klockan sex på morgonen till klockan sex på kvällen, från fem dagar före till fem dagar efter grisningen.      

Hypotesen var att dessa två element skulle lugna suggorna och göra dem mindre skygga.


Försöket visar att suggorna blir lugnare av fysisk kontakt
Resultatet av försöket visade att den dagliga fysiska kontakten från personalen lugnande suggorna och de suggor som fick denna kontakt var mindre skygga gentemot främmande människor. Försöket kunde inte bevisa att den lugnande klassiska musiken hade någon positiv effekt på suggornas beteende. Det kan dock inte uteslutas att andra ljud i stallen har påverkat musikens inflytande. Personalen som deltog i försöken menade dock att det blev lättare att hantera suggorna i alla testgrupperna och att försöket inte var särskilt tidskrävande.

LÄS MER

Vissa suggor är bättre mödrar än andra