Goda nyheter för dina miljömedvetna kunder

Goda nyheter för dina miljömedvetna kunder

Goda nyheter för dina miljömedvetna kunder

Allt fler konsumenter efterfrågar en köttproduktion med låg belastning på klimat och miljö. Den danska nötköttsproduktionen tillmötesgår denna önskan med ett stort fokus på effektivitet och maximalt utnyttjande av alla resurser.

Produktion med stort fokus på miljön
Miljöbelastningen sker i hela produktionskedjan. Svaret på den miljömässiga utmaningen i köttproduktionen är därför en helhetssyn på resursutnyttjande och resursoptimering. Den danska nötköttsproduktionen är genomtänkt från foder till slakt – också med miljövänlighet i fokus. Det är detta breda och fokuserade utvecklingsarbete som gör att Danmark finns med i världseliten vad gäller miljövänlig köttproduktion.

Danmark i täten
Med miljövänlighet som en fast del av dagordningen i den danska nötköttsproduktionen är effektivisering och optimering några av nyckelorden. Danmark utmärker sig med låga CO2-utsläpp från produktionen jämfört med resten av världen. Som region ligger Europa i topp med det lägsta CO2-utsläppet i produktionen av nötkött och Danmark ligger markant under det europeiska genomsnittet.

Optimalt utnyttjande från foder till hud
Den totala klimatpåverkan omfattar utnyttjandet av hela djuret. Själva produktionen och uppfödningen återger inte hela bilden och man måste även räkna in användandet av djuret totalt sett. Nötköttsproduktionen i Danmark bidrar därmed även – förutom med kött- och mjölkprodukter – till produktionen av foder, medicin, läder och energi.

Fodret spelar en stor roll för miljöpåverkan och flera års intensiv utveckling med förädling av växter, sammansättning av fodret och förändrade odlingsmetoder har effektiviserat konsumtionen till nytta för miljön. Genom att utnyttja fodret optimalt och sänka konsumtionen minskas belastningen för varje kilo kött som produceras.

I Danmark kommer 80 % av nötköttet från mjölkkor. Genom att använda mjölkkor även till köttproduktion minskas miljöpåverkan, så när mjölkleveransen blir för liten slaktas kon och används till kött, främst köttfärs. Samtidigt specialiserar sig slakterierna löpande på att hantera spill- och biprodukter från denna produktion. Produkterna används på en mängd olika områden så att i princip hela kon används slutändan. Restkött blir minkfoder, huden blir läder, maginnehållet används i produktionen av biogas och -diesel och blodet används i medicinproduktion.

Se mer om hållbar nötköttsproduktion här:  Haallbarhet