Exporten av griskött

Exporten av griskött

Exporten av griskött

Den 30.8.2017 publicerade vi ett nyhetsbrev som tyvärr innehöll felaktiga exportsiffror. Här kommer en uppdaterad version. Under de första fyra månaderna i år exporterade Danmark omkring 604.000 ton griskött.

Mer än 2/3 av exporten gick till andra EU-länder, däribland Sverige som importerade drygt 10.500 ton danskt griskött under perioden. Det motsvarar 1,7 % av den totala danska exporten.

Totalt sett är utvecklingen de fyra första månaderna en tillbakagång med 5 % jämfört med samma period 2016.

Livsmedelssäkerhet framgångsfaktor

Ca. 90 % av det danska grisköttet exporteras till över 125 länder. Branschinfo-Kött har tidigare rapporterat om ett nytt handelsavtal med Kina som omfattar import av bearbetat danskt griskött. Avtalet undertecknades i maj och den höga danska livsmedelssäkerheten spelade en avgörande roll för denna viktiga milstolpe.

Samarbete är ledordet för Danmarks grisnäring och en viktig anledning till den höga livsmedelssäkerheten. Dessutom är lägre användning av antibiotika en viktig framgångsfaktor. Antibiotikaförbrukningen har minskat med 25 % sedan 2009. Det innebär att Danmark är ett av de länder som använder minst antibiotika i samband med grisuppfödningen.

"Alla delar av branschen har ett nära samarbete. Denna danska modell är branschens fundament. Den står för en gemensam förståelse, transparens och kunskapsdelning", säger veterinär Jens Munk Ebbesen. Han är avdelningsdirektör för livsmedel och veterinärområdet på Landbrug & Fødevarer.

Läs också:

Statistik 2016: Griskött
Global Red Meat Standard
Livsmedelssäkerhet
Spårbarhet